Naujienos

PRANEŠIMAS
Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams:

2023 m. kovo mėn. 21 d. 17.00 val. Vytauto Didžiojo kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Vytauto Didžiojo kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2023 m. kovo mėn. 30 d. 12.00 val.
Darsūniškio bendruomenės namuose (Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.).

Darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. 2023 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
8. Informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba kreiptis e. paštu info@k-u.lt

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).
Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt

Valdyba